Zapisy na kursy dla dorosłych nadal otwarte!

Kursy dla dorosłych

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 1,5 godz. (dla osób bardzo zapracowanych przewidujemy również spotkania po 60 i 70 min).

Kurs prowadzony jest w oparciu o metodę komunikatywną, w której nacisk kładziemy na luźną rozmowę oraz rozwijanie umiejętności swobodnego porozumiewania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych. W trakcie trwania kursu sporo czasu poświęcamy też na usystematyzowanie zdobytej wiedzy, jak i na poszerzanie znajomości słownictwa, ponieważ daje to gwarancję skutecznego komunikowania się w obcym języku.

Na naszych zajęciach nauka gramatyki nie odbywa się na zasadzie „wykuwania” żelaznych schematów, ale aktywnie, poprzez zrozumienie jej funkcjonowania w żywym języku. Natomiast nowe słownictwo nasi kursanci poznają w kontekście językowym, co znacznie podnosi efektywność nauki. Za pomocą częstych powtórek i rozmaitych ćwiczeń utrwalających utrzymujemy wiedzę językową na zdobytym poziomie, pogłębiając ją jednocześnie za pomocą umiejscawiania znanego słownictwa oraz poznanych już struktur gramatycznych w nowych kontekstach i sytuacjach życiowych.

Zajęcia prowadzone w oparciu o nowoczesne podręczniki, które uzupełniamy dodatkowymi materiałami, często wykorzystując do tego zdobycze technologii. Uczymy języka ogólnego, przydatnego wszystkim i zawsze, jednocześnie też osobom aktywnym zawodowo pomagamy podnosić kwalifikacje poprzez poszerzenie znajomości słownictwa branżowego.

Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o dopasowanie naszych zajęć do indywidualnych potrzeb klientów. Jesteśmy w stanie przygotować specjalistyczne kursy dla konkretnych zawodów.

Naszą specjalną ofertę – kursy pod nazwą „shorty”, czyli bardzo intensywne zajęcia kierujemy w stronę osób wyjeżdżających za granicę. Pozwalają one bardzo szybko opanować najważniejsze umiejętności językowe.

Natomiast wielbicielom częstych wycieczek zagranicznych pomagamy pozbyć się bariery językowej, ucząc, jak radzić sobie w praktycznych sytuacjach w podróży.

Zapraszamy osoby w każdym wieku. Prowadzimy grupy o różnym stopniu zaawansowania, również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem obcym.