Zapisy na kursy egzaminacyjne w 2020 r. otwarte!

Kursy egzaminacyjne

Udział w kursie pozwala pomyślnie zdać egzamin oraz zdobyć jeden z międzynarodowych certyfikatów prestiżowych organizacji honorowanych przez uczelnie i pracodawców niemal na całym świecie. Celem nauki jest zebranie i uzupełnienie wiedzy na określonym poziomie, a także zapoznanie się ze strukturą i wymogami egzaminów. W ramach tego kursu słuchacz rozwija wszystkie umiejętności sprawdzane przez egzaminy. W trakcie zajęć korzystamy z podręczników, testów oraz autentycznych materiałów takich jak na przykład obcojęzyczne czasopisma oraz programy telewizyjne.

Kładziemy szczególny nacisk na zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami egzaminacyjnymi. Podczas kursów wykorzystujemy ćwiczenia rozwijające, które wprowadzają techniki egzaminacyjne, niezbędne do skutecznego zdania egzaminów. Regularnie przeprowadzane testy sprawdzają na bieżąco stopień opanowania materiału w oparciu o wszystkie umiejętności zgodne z formatem egzaminacyjnym.

Oferujemy kursy przygotowujące do następujących egzaminów:

Język angielski:

Język niemiecki:

  • ZMP
  • ZD
  • ZOP
  • KDS

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie: http://www.goethe.de/lrn/prf/deindex.htm

Język hiszpański:

  • DELE (INICIAL , INTERMEDIO, SUPERIOR)

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie: http://diplomas.cervantes.es/informacion/descripcion_dele.html

Język francuski:

  • DELF
  • DALF

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie: http://www.prz.rzeszow.pl/AllianceFr/delf.html

Język rosyjski:

  • PURJ

Egzaminy TELC:

TELC (The European Language Certificates) jest systemem egzaminów językowych stworzonych w oparciu o Common European Framework of Reference (CEFR), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Egzaminy TELC można zdawać na następujących poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2 i C1. Certyfikaty TELC można uzyskać m.in. z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.