Interesuje Cię kurs dla Twojej firmy?

Szkolenia dla firm

Organizujemy kursy językowe dla firm oraz klientów instytucjonalnych, pragnących podnosić zawodowe kwalifikacje językowe swoich pracowników. Zajęcia mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie.

Prowadzimy kursy na poziomach od podstawowego do zaawansowanego.

Oferujemy branżowe kursy specjalistyczne, przygotowujemy również do egzaminów państwowych. Naszym celem jest zaspokojenie wymagań klienta, dlatego program zajęć jest przygotowany po dokładnej analizie potrzeb językowych i ocenie poziomu zaawansowania.

W procesie nauczania główny nacisk kładziemy na przełamanie bariery językowej, rozwijanie swobody wypowiedzi pod względem leksykalnym (również branżowym – dla kursów specjalistycznych), jak też na poprawność gramatyczną. Z tego względu stosujemy metodę komunikatywną, polegającą na aktywizacji słuchaczy do mówienia w języku obcym już od pierwszej lekcji.

Oprócz standardowego programu, przygotowujemy materiały zawierające słownictwo charakterystyczne dla danego zawodu lub profilu firmy.

W ramach kursu gwarantujemy: testy sprawdzające, monitoring postępów uczestników kursu, badanie efektywności, raport z przebiegu szkolenia, a także propozycje dalszego rozwoju.

Kursy prowadzimy również w siedzibie klienta, a harmonogram oraz charakter szkolenia dostosowujemy do potrzeb klienta.

Nasze zajęcia charakteryzuje przede wszystkim atrakcyjna formuła – podczas lekcji zachęcamy do wypowiadania opinii przy użyciu własnych argumentów. Staramy się wzmocnić w uczniach otwartość i spontaniczność językową. Nasi lektorzy inicjują ciekawe dyskusje na atrakcyjne i aktualne tematy.

Pracujemy w oparciu o najnowsze podręczniki renomowanych wydawnictw: Oxford, Express Publishing, Longman.

Dla zainteresowanych zapewniamy możliwość nauki on-line.

Ceny kursów są ustalane indywidualnie, po dokładnym określeniu potrzeb klientów oraz programu nauczania. Uzależnione są też od liczby uczestników.